Industri

2024-04-17T08:37:49+02:00

Vi har många års erfarenhet av uppdrag för stora beställare av industribyggnader. Några exempel är Stora Enso, Smurfit Kappa, Cargotec och Trioplast.

Entreprenad

2024-04-17T08:35:46+02:00

NaijBygg har lång erfarenhet av byggentreprenader, stora som små. Bland annat har vi arbetat med flera kommunala beställare. Men vi har också varit med och byggt åt industrin i vår entreprenörsstarka region. Vi har vidare skapat nya bostäder, i såväl kommunal som privat regi.

Byggservice

2024-04-17T08:36:03+02:00

Byggservice är vår andra stora inriktning. Här handlar det om ombyggnationer och renoveringar. Våra kunders lokaler eller bostäder behöver anpassas till nya behov och då finns NaijBygg där som en naturlig samarbetspartner.