Project Description

Industri

Industribyggnader – stora som små. Det har vi en lång erfarenhet av. Några exempel på industriprojekt är Stora Enso, Smurfit Kappa, Cargotec och Trioplast.

 

NaijBygg – Industri