Entreprenad

NaijBygg har lång erfarenhet av byggentreprenader, stora som små. Vi bygger åt kommunala verksamheter, industrin och privatpersoner.

Byggservice

Byggservice är vår andra stora inriktning. Här handlar det exempelvis om ombyggnationer och renoveringar.