bigpic-om

Med bredden som spets

Vår styrka som byggföretag är att i egen regi hjälpa kunder med alla delarna av byggprocessen. Med egna entreprenadmaskiner gör vi grundläggning och schaktarbeten men även trädgårdsanläggningar. Med eget folk gjuter vi betongplattor och fundament. Våra murare kan hjälpa till med kakel, klinker och annat mureri. Utöver detta hjälper vi självklart till med allt förekommande traditionellt byggarbete. Allt är lika intressant och roligt för oss.

Vi tar hand om alla delar av din byggprocess. Därför kallar vi oss ett komplett byggföretag. Vi realiserar dina tankar från idé till färdigt byggprojekt. Kom till oss med en idé och vi åskådliggör dina tankar om en industri eller fastighet – från att rita upp, förmedla kontakter, projektering och bygglovshantering. Vi vägleder dig sedan med projektledning fram till färdig byggnad. Vi hjälper dig genom hela processen.

2017-05-03T14:36:58+02:00

Industri

Vi har många års erfarenhet av uppdrag för stora beställare av industribyggnader. Några exempel är Stora Enso, Smurfit Kappa, Cargotec och Trioplast.

2017-05-03T14:48:56+02:00

Fastigheter

Vi bygger flerfamiljshus åt både privata aktörer och kommunala bostadsnyttan. Kunder är bland andra Gislavedshus, Finnvedsbostäder och Järnbäraren i Gnosjö.

2017-05-03T14:49:45+02:00

Kommun

Under många år har vi arbetat med större entreprenader åt kommunala beställare med uppdrag som simhallar och storkök. Några kunder är Hyltes och Gislaveds kommuner.