naijbygg_0667

Tjänster

Vi tar hand om alla delar av din byggprocess. Därför kallar vi oss ett komplett byggföretag. NaijBygg har en entreprenadavdelning och en byggserviceavdelning och jobbar mot industri, kommun och privatpersoner. Förverkliga dina drömmar och idéer med oss. Vi finns med dig på hela resan ända fram till målet. 

2024-04-17T08:35:46+02:00

Entreprenad

NaijBygg har lång erfarenhet av byggentreprenader, stora som små. Bland annat har vi arbetat med flera kommunala beställare. Men vi har också varit med och byggt åt industrin i vår entreprenörsstarka region. Vi har vidare skapat nya bostäder, i såväl kommunal som privat regi.

2024-04-17T08:36:03+02:00

Byggservice

Byggservice är vår andra stora inriktning. Här handlar det om ombyggnationer och renoveringar. Våra kunders lokaler eller bostäder behöver anpassas till nya behov och då finns NaijBygg där som en naturlig samarbetspartner.