Project Description

Byggservice

Byggservice är vår andra stora inriktning. Här handlar det om ombyggnationer och renoveringar. Våra kunders lokaler eller bostäder behöver anpassas till nya behov och då finns NaijBygg där som en naturlig samarbetspartner.

Kanske har företaget blivit trångbodda och behöver utöka lokalerna, det kan handla om renovering av bostäder eller reparationer av olika slag. Vi jobbar mot industrin, kommun och privatpersoner.

Givetvis kan vi också ta fram bygglovshandlingar och vi gör förslagsritningar och layouter när det planeras ombyggnad av produktionsytor och kontor. Vi erbjuder kvalitetsansvar enligt Plan- och bygglagen och ser till att alla gällande regler och bestämmelser följs.