Project Description

Entreprenad

NaijBygg har lång erfarenhet av byggentreprenader, stora som små. Bland annat har vi arbetat med flera kommunala beställare och där har det handlat om exempelvis byggnation av simhallar och storkök. Några kunder är Hyltes och Gislaveds kommuner.

Vi har varit med och byggt åt industrin i vår entreprenörsstarka region. Några exempel är Stora Enso, Smurfit Kappa, Cargotec och Trioplast.

Vi har vidare skapat nya bostäder, i såväl kommunal som privat regi. Det handlar främst om lägenheter i flerbostadshus men även villor.

Kunder är bland andra Gislavedshus, Finnvedsbostäder och Järnbäraren i Gnosjö.

Förutom vanligt ”byggarbete” fixar vi även grundläggning, markarbete och trädgårdar med egna entreprenadmaskiner. Vi gjuter betongplattor och fundament och våra murare hjälper till med kakel, klinker och annat mureri.