Project Description

Fastigheter

Vi bygger flerfamiljshus åt både privata aktörer och kommunala bostadsnyttan. Kunder är bland andra Gislavedshus, Finnvedsbostäder och Järnbäraren i Gnosjö.