Project Description

Kvarteret Björnen, Värnamo

Nybyggnation av lägenheter.

NaijBygg_kvarteret_ling

NaijBygg_kvarteret_ling

NaijBygg_kvarteret_ling

NaijBygg_kvarteret_ling

NaijBygg_kvarteret_ling