Referenser

Naijbygg är byggföretaget med bredden som spets. Vi hjälper dig med kompletta lösningar från mark och bygglovshantering till färdig byggnad. Kom till oss med en idé och vi åskådliggör dina tankar om en industri eller fastighet – från att rita upp, förmedla kontakter, projektering och bygglovshantering. Vi vägleder dig sedan med projektledning fram till färdig byggnad. Vi hjälper dig genom hela processen.

2020-04-06T09:46:10+02:00

Proway

Utbyggnation av utlastning, lageryta mm på ca 800 kvm till Proway.

2020-04-06T09:46:11+02:00

Stolab

Utbyggnad hos Stolab i Smålandsstenar. Stolab har vi tillverkat möbler sedan 1907.

2017-05-03T14:45:54+02:00

Trioplast

https://youtu.be/zZ7kfH2FmEo Trioplast Naijbygg har varit med om att ta fram ett unikt byggprojekt för Trioplast i Smålandsstenar, se byggprojektet i ett helikopterperspektiv.