Project Description

Hestra Inredningar

Industribyggnad åt Hestra Inredningar AB 4 000 kvm.