Referenser

Naijbygg är byggföretaget med bredden som spets. Vi hjälper dig med kompletta lösningar från mark och bygglovshantering till färdig byggnad. Kom till oss med en idé och vi åskådliggör dina tankar om en industri eller fastighet – från att rita upp, förmedla kontakter, projektering och bygglovshantering. Vi vägleder dig sedan med projektledning fram till färdig byggnad. Vi hjälper dig genom hela processen.