Tjänster

Navigering:/Tjänster

Industri

Vi har många års erfarenhet av uppdrag för stora beställare av industribyggnader. Några exempel är Stora Enso, Smurfit Kappa, Cargotec och Trioplast.

Fastigheter

Vi bygger flerfamiljshus åt både privata aktörer och kommunala bostadsnyttan. Kunder är bland andra Gislavedshus, Finnvedsbostäder och Järnbäraren i Gnosjö.

Kommun

Under många år har vi arbetat med större entreprenader åt kommunala beställare med uppdrag som simhallar och storkök. Några kunder är Hyltes och Gislaveds kommuner.