Projektbeskrivning

Torghuset i Smålandsstenar

Ombyggnad av torghuset i Smålandsstenar.